ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

آقای افخمی: با 45 قطعه مولد شروع کردیم

با محصولات طیوری بهدام رشد خراسان بیشتر آشنا شوید

بازدید از مزرعه شترمرغ که در ابتدا با 45 قطعه مولد شروع کردند و در حال حاضر به 250 قطعه رسیدند.

3000 پروار و حدود 9 هکتار زمین

جوجه تولیدی این مجموعه در سطح کشور بی نظیر است.

 

برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کلیک کنید.